Jídlo 9. února 2018

Skutečně zdravé stravování ve školních jídelnách? Jde to!

redakce 7 min 1713 přečtení

Stravovací návyky si děti  osvojují již od raného věku a kvalitní výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte a jeho kognitivním vývoji. Jak jsme na tom s kvalitou jídla v českých jídelnách?

V České republice je aktuálně v provozu více než 8 000 provozoven školního stravování. V nich se denně stravuje přes 1,3 milionu dětí, které za rok snědí více než 350 milionů pokrmů. To představuje dle programu Skutečně zdravá škola obrovskou příležitost pro ozdravení dětí a celé společnosti. Program pracuje s předpokladem, že pokud se téma jídlo a stravování ve školní jídelně stane součástí vzdělávání a děti se dozvědí, odkud potraviny pocházejí a jakým způsobem jsou vyráběny, zvýší se pravděpodobnost, že zvolí cestu zdravého stravování.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy svým zapojením podporují nejen zdravé stravování svých žáků, ale i lokální zemědělce. Suroviny nakupují u místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně tak připravují jídla z čerstvých sezónních surovin. Do programu se mohou zapojit základní, střední i mateřské školy.

„Přejeme si, aby školní stravování bylo pro vzdělávání dětí stejně důležité jako výuka češtiny nebo matematiky. Přejeme si, aby učitelé dokázali atraktivně propojit vzdělávání o jídle s ostatními předměty. Přejeme si, aby drobní zemědělci mohli nejen dodávat své výpěstky a produkty do školních jídelen, ale aby také umožnili žákům poznat reálný život na statku. A v neposlední řadě si přejeme, aby kuchařky ve školních jídelnách byly za svoji práci dostatečně ohodnocené,“ říká Tom Václavík, předseda spolku Skutečně zdravá škola.

O program je zájem. Zapojují se školy, rodiče se informují a motivují učitele, aby se o danou problematiku zajímali. Velkou podporu a ohlas má projekt především u veřejnosti. V loňském roce natočili české celebrity píseň s videoklipem, kterým chtěli vyjádřit, že zdravému stravování ve školkách a školách fandí a vzbudit ještě větší zájem publika.

Toxické stravovací prostředí na školách – jak proti němu bojovat?

Podle Margit Slimákové, odborné garantky programu Skutečně zdravá škola, je stěžejní vytvářet prostředí podporující možnosti zdravé volby. Tedy opak tak zvaného toxického stravovacího prostředí, které je v podstatě na všech školách. Na školách běžně najdeme automat a bufety, které dětem nabízejí slazené limonády, chipsy, čokoládové tyčinky, nebo dokonce bonbóny. Navíc je častou praxí, že rodiče nemají čas připravovat svačiny, a tak dají dítěti peníze, ať si něco koupí samo. To skončí s bagetou, brambůrkami a přeslazenou limonádou. Přitom jsou to právě rodiče, kteří mohou to, co jejich děti jí, alespoň do jistého věku kontrolovat a formovat tak jejich stravovací návyky. Dalším negativním aspektem toxického stravovacího prostředí je, že děti, které si ke svačině místo řízku v chlebu přinesou mrkev a jablko, jsou stavěny do role outsiderů. V tomto bodě může pomoci právě školství, změna výchovy a vnímání stravování samotnými dětmi už od základů.

Rodiče dětí i odpůrci nového přístupu ke stravování ve školních jídelnách často argumentují tím, že zdravé jídlo nebude dětem chutnat. Pracují ale s mylným předpokladem, že zdravé jídlo není chutné. Spousta dětí, které nejsou doma ke zdravému stravování vedeny, však tyto chutě ani neznají, mají tendenci jíst jídla, která znají, na která jsou zvyklé. Právě proto by dle Margit Slimákové měly jít školy příkladem a vychovávat děti ke zdravé výživě nejen v rámci výuky, ale i v praxi, tedy ve školní jídelně.

Toxickým stravovacím prostředím jsou i školy, ve kterých najdete na chodbách automaty s nezdravým jídlem.

V čechách se blýská na lepší časy

Program Skutečně zdravá škola získal záštitu Ministerstva zemědělství a životního prostředí ČR a je doporučován Ministerstvem školství jako příklad inspirativní praxe. Stejně tak jej doporučuje Národní síť Zdravých měst jako příklad dobré praxe.

Právě ministr zemědělství Marian Jurečka odeslal nedávno dopis adresovaný zřizovatelům škol. Apeluje v něm na větší využívání regionálních potravin a biopotravin v provozech společného stravování. „Jídelny Skutečně zdravých škol mají povinnost připravovat školní stravování minimálně ze 75 procent z čerstvých surovin, nakupovaných od producentů v regionu školy. Při plnění stříbrných a zlatých kritérií programu pak musejí používat 5, respektive 10 procent biopotravin. Program Skutečně zdravá škola je tak ideálním nástrojem zřizovatelů škol k naplnění výzvy pana ministra zemědělství a k podpoře místních podnikatelů,“ doplňuje Václavík.

Není vám stravování vašich ratolestí lhostejné? Více o tom, jak zapojit školu, kterou vaše děti navštěvují, najdete na stránkách www.skutecnezdravaskola.cz

Související