Motivace 19. dubna 2018

Jak dosáhnout úspěchu podle světoznámých osobností

redakce 5 min 691 přečtení

Jak se stát lepším, výkonnějším jedincem? Jak lépe uplatnit vlastní potenciál? Jak dosáhnout úspěchu? Jak v sobě zkrátka najít to „nej“?

Rad na zdokonalení je kolem nás mnoho. Ideální je hledat inspiraci u těch nejlepších vzorů. Zaměřili jsme se na osobnosti, které světovou proslulost právě pro jejich úspěch a schopnost dosáhnout svého. Pojďme se společně podívat na faktory i způsob přemýšlení, který z obyčejných osobností udělal neobyčejné ikony. Dobrou zprávou je, že moudří lidé se se svým okolím o rady a tipy dělili od nepaměti. Podívali jsme se na některé z nich jako na zdroj ponaučení. Vyberete si alespoň jeden vzor chování, který vás může posunout blíže k úspěšnému životu?

Pozitivní myšlení

Duchovní vůdce Buddha pravil: „Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká z našich myšlenek. Myšlenkami tvoříme svět.“ S podobnou rétorikou se ke konci 20. století proslavil i americký motivační řečník Earl Nightingale. Tvrdil, že všechno, co jsme, je jen výsledkem toho, co si myslíme.

Uvažte, že na tom něco bude. Připusťte si, že svým optimistickým myšlením opravdu můžete ovlivnit situace, které vás budou potkávat. Pozitivní afirmace jsou účinným nástrojem úspěchu i lepších výsledků. Začněte si každý den ve volných chvílích opakovat: „Jsem úspěšný člověk, dokážu uspět, je to v mých rukách.“ Upřesněte přitom jasně váš záměr a sledujte, jak rychle se dostaví.

Překážka není nic jiného než výzva

James Dyson, technologický inovátor 20. století, udělal 5.127 prototypů vysavače, než sestrojil ten, který mu konečně otevřel dveře úspěchu dokořán. Jeho rada zní: „Využijte každý neúspěch a poučte se z něj. Z úspěchu se neponaučíte nikdy.“ Možná že i on sám se nechal inspirovat od svého ještě slavnějšího předchůdce astrofyzika Alberta Einsteina. Ten pravil: „Selhání je vždycky úspěšné.“

Jak je vidět, i správná práce s porážkami dokáže přinést velké věci. Nastavte si cíle a překážky berte jako směrovky k vrcholu, které je vždy nutné přelézt, podlézt nebo obejít. Pamatujte, že neexistuje žádná překážka natolik velká, aby nešla zdolat. Musíte jen chtít přijít na to, jak. Vzpomeňte si na dobu, než přišla NASA se způsobem, jak dostat muže na Měsíc. Pro zbytek světa šlo o zcela nedosažitelnou a nemyslitelnou věc. Jaké komplikaci oproti tomu čelíte vy?

Sněte ve velkém

Muhammad Ali, jeden z nejvýznamnějších boxerů světa, říkával: „Šampióni nevznikají v posilovnách. Šampióni vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě – z touhy, snu a vize.“
Pokud nebudete mít sen, nikdy se vám nemůže splnit. Sněte bez hranic, nechte na sebe působit všechny vaše tužby a přání. Vyberte z nich ty, které se vás dotýkají nejvíce a udělejte vše proto, abyste je změnili na skutečnost. Předchozí body vás utvrdí v tom, že úspěch je vždycky možný.

Strach je největší nepřítel

Henry Ford, americký průmyslový průkopník, který na začátku 20. století předurčil směr celosvětové průmyslové produkce, pronesl: „Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.“ Nedovolte, aby vás na cestě vpřed zastavil jeden z vašich největších protivníků, strach. Může vás ochromit nejen z obavy nad neúspěchem, ale i z obavy nad změnou. Vystrašit umí v momentě, kdy ztrácíme kontrolu nad novým a nepoznaným.

fotografie: www.denik.cz

I strach berte jen jako pouhou překážku mysli. Jakmile se rozhodnete skrz ni projít, všechny obavy se rozplynou a místo nich se objeví cesty, které můžete využít ke stoupání. Vždyť i německý filozof Friedrich Nietzsche se zabýval touto problematikou a vystihl základní lidskou chybu následující větou: „Strach lže a ty mu věříš.“

Všechny motivační prvky jsou protnuté důležitým aspektem víry sama v sebe. Co je důležité pro vás, nemusí být podstatné pro okolí. Věřte především vlastnímu úsudku a intuici. Štěstí přeje připraveným, a proto si neustále představujte, kam kráčíte. Jen tak neuhnete z cesty, na kterou s sebou sbalte i píli a vytrvalost. Uvidíte, že úspěch se pak vždycky dostaví.

Související